Giải thích sự khác biệt giữa đập hình chữ V và hình chữ nhật.?


Câu trả lời 1:

Đây là một câu hỏi dễ. Đầu tiên, đập dâng được sử dụng để đo dòng chảy từ ao ổn định hoặc có thể là ao xả sinh học.

Lý do cho V-notch là để có được phép đo chính xác hơn nhiều ở tốc độ dòng chảy thấp. Các hiệu chuẩn chiều cao sẽ tương đương với dữ liệu lưu lượng thấp tốt hơn. Nếu bạn sử dụng một đập hình chữ nhật, chiều cao sẽ rất nhỏ so với khoảng trống đo được - nó sẽ cung cấp dữ liệu vô nghĩa.

Dữ liệu V-notch trong dữ liệu xả thải công nghiệp môi trường được hiệu chỉnh để có độ chính xác tốt (thường là GPM).

Hy vọng điều này sẽ giúp bạn làm bài tập về nhà LOL

Hãy nhớ rằng, đây là một câu trả lời kiểu công nghiệp được đưa ra, nó có thể không phù hợp với một số giáo viên chỉ dạy về giáo dục và chưa từng làm việc nhiều năm trong lĩnh vực thực hành môi trường công nghiệp.Câu trả lời 2:

Notch Weir hình chữ nhật