Metaller Arasındaki Potansiyel Fark?


cevap 1:

1) ne kadar reaktif metal, daha az reaktif olanı tuzundan çıkarır. dolayısıyla, X metali en reaktif olanıdır, onu Z ve Y takip eder. Yani Y, X2 + çözeltisine yerleştirildiğinde, X'i tuzundan çıkaramaz, dolayısıyla çözelti X2 + 'nın rengi olarak kalır.

2) Z, X'ten daha reaktiftir, bu nedenle asitle daha kuvvetli reaksiyona girecek ve tabii ki HCl solüsyonunda çözünecektir. :)