อธิบายความแตกต่างระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง?


ตอบ 1:

หากสิ่งใดน่าเชื่อถือผลลัพธ์จะถูกทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอโดยมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย

ความถูกต้องคือการวัดสิ่งที่คุณต้องการวัดและสร้างการวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีถูกต้อง (เช่นการทดสอบที่ยุติธรรม)