ndryshimi midis dvd-r dhe dvd + r


përgjigje 1:

Ekzistojnë disa dallime nga niveli bit në nivele më të larta. Nëse përdorni një kompjuter, ndryshimet janë më pak dhe vërtet mund t'i injoroni ato për qëllime praktike. Nëse përdorni një regjistrues DVD, atëherë ka më shumë dallime. Për shembull në DVD + R tim Sony mban listën e titujve edhe pas përfundimit. Në DVD-R është zhdukur dhe ju keni vetëm kujtesën që keni krijuar gjatë finalizimit. Ju gjithashtu mund të formatoni DVD-R në modalitetin VR i cili lejon më shumë redaktim (por duke mos kërkuar hapësirë ​​të përdorur në -R) por është i papajtueshëm me lojtarët normalë. Në rast të DVD + RW kundrejt DVD-RW, DVD + RW është gjithmonë në lojë me lojtarë normalë. DVD-RW ju duhet të finalizoni por mund ta zhbëni atë. Nëse përdorni VR, atëherë në DVD-RW hapësira e liruar mund të ripërdoret.