rozdiel medzi dvd-r a dvd + r


Odpoveď 1:

Existuje niekoľko rozdielov od úrovne bitov po vyššie úrovne. Ak používate počítač, rozdiely sú menšie a môžete ich prakticky ignorovať z praktických dôvodov. Ak používate DVD rekordér, sú tu ďalšie rozdiely. Napríklad na mojom disku Sony DVD + R zostane zoznam titulov aj po dokončení. Na DVD-R je to preč a máte iba pamäť, ktorú ste vytvorili pri finalizácii. Môžete tiež naformátovať DVD-R v režime VR, ktorý umožňuje väčšie úpravy (ale nie regeneráciu využitého miesta na -R), ale je nekompatibilný s normálnymi prehrávačmi. V prípade DVD + RW verzus DVD-RW je DVD + RW vždy možné prehrať s bežnými prehrávačmi. DVD-RW musíte dokončiť, ale môžete ho vrátiť späť. Ak použijete VR, na DVD-RW sa uvoľnené miesto môže znovu použiť.