Күрөш менен эс алуунун айырмасы эмнеде?


жооп 1:

Эс алуу - бул чарчаган учурда жасай турган нерсе, мисалы, керебетте, жеңил отургучта ж.б. Мисалы: "Акыры жууркан астына оролуп, бир аз эс алдым".

Күрөш - күч менен тартуу же бурап кетүү дегенди билдирет. Мисалы: "Милиция кызматкери мылтыкты каракчынын колунан чыгарып алды."

Бул жардам берди деп үмүттөнөм! :)жооп 2:

Күрөш акыл-эс жагынан алсыз болуп жатат

Эс алуу физикалык жактан начаржооп 3:

Бул сөздөрдү сөздүктөн издесеңиз болот.