ДНКнын репликациясында Праймер менен Ори С (Репликациянын келип чыгышы) ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

Ori C - копиялоо башталат. Бул табиятта ДНК. Праймер жаратылышта РНК жана Ori Cдеги кичинекей бөлүктү толуктап турат.жооп 2:

Репликациянын башаты - бул клеткага репликацияны баштоону сунуш кылган таануу ырааттуулугу жайгашкан жер. Айры - Хеликаза ДНКны чечип, ДНК-полимераза менен кошо 5-3 багытта жылганда Н-байланыштарды үзгөндө пайда болгон оюк. Ошентип, Helicase бошонуп, айрыкты жаратып жатканда, полимераза праймерге dNTP кошуп, алдыңкы жипти созот.