בשכפול DNA, מה ההבדל בין פריימר ל- Ori C (מקור ההעתקה)?


תשובה 1:

Ori C הוא המקום בו מתחיל השכפול. זה DNA בטבע. פריימר הוא RNA באופיו והוא משלים לחלק קטן באורי סי.תשובה 2:

מקור השכפול הוא המקום בו שוכן רצף זיהוי שמורה לתא להתחיל בשכפול. המזלג הוא החריץ שנוצר כאשר הליקייס מסיר את ה- DNA ושובר קשרי H כשהוא נע בכיוון 5-3 יחד עם פולימראז ה- DNA. אז כאשר הליקייס מתפתל ויוצר את המזלג, פולימראז מוסיף dNTP לפריימר ומרחיב את הגדיל המוביל