Rozdíl mezi sloučeninou a prvkem 10 bodů !!?


Odpověď 1:

prvek je základní stavební kámen - například kyslík (O) nebo vodík (H)

sloučenina se skládá z prvků - například H2O

v diagramu by prvek pravděpodobně vypadal jako kruh

a sloučenina by vypadala jako kruh s připojenými menšími kruhy

snad to pomůže!Odpověď 2:

Sloučenina je materiál, ve kterém jsou atomy různých prvků chemicky vzájemně spojeny. Směs je látka vyrobená kombinací dvou nebo více různých materiálů takovým způsobem, aby nedocházelo k žádné chemické reakci. Směs lze obvykle rozdělit zpět na původní složky, sloučenina nikoli.Odpověď 3:

Rozdíl pro mě je ...

Prvek je JEDNA věc a sloučenina se skládá ze dvou věcí.Odpověď 4:

prvek .. je singulární a sloučenina je více než jeden prvek.

Zkuste google, slyším, že to dělá zázraky (Y)