Sự khác biệt chính giữa DDR, DDR2 và DDR3 là gì?


Câu trả lời 1:

Sự khác biệt CHÍNH giữa RAM DDR / DDR2 / DDR3 là khả năng tương thích và tốc độ xung nhịp.

RAM DDR chậm nhất trong số 3 (333MHz - 400MHz)

RAM DDR2 nhanh hơn DDR, nhưng chậm hơn DDR3 (667MHz - 800MHz)

RAM DDR3 là RAM nhanh nhất trong số 3 (Tốc độ xung nhịp thậm chí còn nhanh hơn DDR2)

Bo mạch chủ của bạn quyết định loại RAM bạn sử dụng, nếu bạn có bo mạch chủ DDR2, bạn không thể sử dụng RAM DDR hoặc RAM DDR3, chỉ có thể sử dụng RAM DDR2.