Sự khác biệt giữa đấu vật và nghỉ ngơi là gì?


Câu trả lời 1:

Nghỉ ngơi là những gì bạn làm khi cảm thấy mệt mỏi, ví dụ như trên giường, ghế tựa, v.v. Ví dụ: "Cuối cùng thì tôi cũng cuộn tròn dưới một chiếc chăn và được nghỉ ngơi một chút."

Vật có nghĩa là kéo hoặc vặn đi một cách mạnh mẽ. Ví dụ: "Anh cảnh sát giành súng khỏi tay tên cướp."

Hy vọng rằng đã giúp! :)Câu trả lời 2:

Wrest đang bị yếu tinh thần

Nghỉ ngơi là thể chất yếuCâu trả lời 3:

Bạn có thể tra những từ này bằng từ điển.