Sự khác biệt giữa các tv này là gì?


Câu trả lời 1:

Khi nói đến Sony, ký tự model càng gần với Z, thì điều đó được cho là cao cấp hơn. Bạn nhận thấy một cái có chữ L và cái kia có chữ M.Câu trả lời 2:

Sự khác biệt chính sẽ có trong bộ truyện. Một là dòng L và cái thứ hai là M series. Sê-ri L là một hệ thống tốt hơn, trong đó dòng M đã được biết là có một số "vấn đề".Câu trả lời 3:

Như đã nói, màn hình triển lãm trưng bày tinh thể lỏng không có bộ thu sóng truyền hình. tuy nhiên cũng có thể có sự khác biệt trong việc xác định và độ sáng trưng bày (màn hình trưng bày có thể có độ xác định lớn hơn với một thành phần chi phí xác định, nhưng tivi có thể có độ sáng lớn hơn cho khoảng cách xem lớn hơn). nó dễ dàng dựa vào những gì bạn thường sử dụng nó và số tiền bạn chuẩn bị chi tiêu. bạn muốn một màn hình triển lãm sắc nét nhưng không quá sống động trong khi các thành phần của nó (nhưng sẽ được điều chỉnh xuống).