Sự khác biệt giữa JavaScript và jQuery là gì?


Câu trả lời 1:

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách. Nó cho phép bạn tạo nội dung động. Nó có thể cập nhật và thay đổi cả HTML và CSS.

&

jQuery chỉ là một thư viện JavaScript. Nó làm cho mọi thứ như chuyển đổi và thao tác tài liệu HTML, xử lý sự kiện, hoạt hình và Ajax đơn giản hơn nhiều với API dễ sử dụng, hoạt động trên vô số trình duyệt.