Sự khác biệt tiềm năng giữa các kim loại?


Câu trả lời 1:

1) kim loại phản ứng mạnh hơn sẽ thay thế kim loại ít phản ứng hơn khỏi muối của nó. Do đó, kim loại X là kim loại có phản ứng mạnh nhất, tiếp theo là Z và Y. Vì vậy khi cho Y vào dung dịch X2 +, nó không thể chuyển X ra khỏi muối của nó, do đó dung dịch vẫn có màu của X2 +

2) Z có khả năng phản ứng mạnh hơn X, do đó nó sẽ phản ứng mạnh hơn với axit, và tất nhiên tan trong dung dịch HCl. :)