Giải thích sự khác biệt giữa độ tin cậy và tính hợp lệ?


Câu trả lời 1:

Nếu điều gì đó đáng tin cậy, kết quả sẽ được lặp lại nhất quán với ít sai sót.

Tính hợp lệ thực sự là đo lường những gì bạn muốn đo lường và tạo ra một phép đo khoa học tốt, hợp lệ (tức là một bài kiểm tra công bằng).