Bạn có thừa nhận sự khác biệt giữa can và will?


Câu trả lời 1:

Tôi có thể thừa nhận nó, nhưng tôi sẽ?Câu trả lời 2:

Tôi nhận thấy sự khác biệt ngay lập tức nhưng tôi sẽ không bao giờ gọi ai đó khi nhầm lẫn giữa hai từ; không ai thích prat dù sao.Câu trả lời 3:

Đúng. Nếu ai đó hỏi bạn sẽ làm điều này và bạn nói không. Bạn đã bị hỏng khá nhiều. Nếu bạn không biết làm thế nào và bạn nói có mà không hỏi cách thực hiện. Bạn đã bị hỏng. Nếu ai đó hỏi bạn có thể làm được điều này không và bạn nói không nhưng tôi sẵn sàng học hỏi? Bạn có một chân vào cửa ...Câu trả lời 4:

Có cần phải tự mãn như vậy không? Bạn phải khá không thích nếu bạn thực sự cư xử như vậy