DNA replikasyonunda, Primer ve Ori C (Replication of Replication) arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Ori C, çoğaltmanın başladığı yerdir. Doğadaki DNA'dır. Primer, doğası gereği RNA'dır ve Ori C'deki küçük bir bölümü tamamlar.cevap 2:

Çoğaltma kaynağı, hücreye çoğaltmaya başlamasını söyleyen bir tanıma dizisinin bulunduğu yerdir. Çatal, Helicase DNA'yı çözdüğünde ve DNA polimeraz ile birlikte 5-3 yönünde hareket ederken H-bağlarını kırdığında oluşan oluktur. Helicase çözülürken ve çatalı oluştururken, polimeraz dNTP'leri primere ekler ve baştaki ipi genişletir.