อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรับรู้และการรับรู้?


ตอบ 1:

การรับรู้มักจะเป็นภาพเป็นส่วนใหญ่

การตระหนักรู้มักจะเป็นความคิดหรือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นอย่างแท้จริง

แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคำพ้องความหมาย พวกเขามักจะเปลี่ยนกันได้ตอบ 2:

ฉันอาจไม่มีคุณสมบัติที่จะตอบคำถามนี้ในระดับที่คุณต้องการ แต่การรับรู้คือการระลึกถึงและการคุ้นเคยคือการผ่อนคลายในของขวัญของบางสิ่งตอบ 3:

การตระหนักรู้คือการรับรู้ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกตอบ 4:

การรับรู้ - ความเข้าใจที่สมบูรณ์หรือเข้าใจ; เพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

การรับรู้ - การรับรู้หรือการรับรู้