ความแตกต่างหลักระหว่าง DDR, DDR2 และ DDR3 คืออะไร?


ตอบ 1:

ความแตกต่างหลักระหว่าง DDR / DDR2 / DDR3 RAM คือความเข้ากันได้และความเร็วสัญญาณนาฬิกา

DDR RAM ช้าที่สุดใน 3 (333MHz - 400MHz)

DDR2 RAM เร็วกว่า DDR แต่ช้ากว่า DDR3 (667MHz - 800MHz)

DDR3 RAM เร็วที่สุดในบรรดา 3 (ความเร็วสัญญาณนาฬิกาเร็วกว่า DDR2)

เมนบอร์ดของคุณเป็นตัวกำหนดว่าคุณใช้แรมประเภทใดหากคุณมีเมนบอร์ด DDR2 คุณจะไม่สามารถใช้แรม DDR หรือแรม DDR3 ได้เฉพาะแรม DDR2