ในการจำลองแบบ DNA ความแตกต่างระหว่าง Primer และ Ori C (Origin of Replication) คืออะไร?


ตอบ 1:

Ori C เป็นจุดเริ่มต้นของการจำลองแบบ มันเป็นดีเอ็นเอในธรรมชาติ ไพรเมอร์เป็น RNA ในธรรมชาติและเป็นส่วนเสริมของส่วนเล็ก ๆ ที่ Ori Cตอบ 2:

จุดเริ่มต้นของการจำลองคือสถานที่ที่ลำดับการรับรู้อยู่ซึ่งบอกให้เซลล์เริ่มการจำลองแบบ ส้อมคือร่องที่สร้างขึ้นเมื่อ Helicase คลายตัวของ DNA และทำลายพันธะ H ขณะที่มันเคลื่อนที่ไปในทิศทาง 5-3 พร้อมกับ DNA polymerase ดังนั้นเมื่อ Helicase คลายตัวและสร้างส้อมโพลีเมอเรสจะเพิ่ม dNTP ลงในไพรเมอร์และขยายเส้นใยชั้นนำ