Vilken bindning är starkare, kovalent eller jonisk?


Svar 1:

Jonisk bindning är mycket starkare än kovalent bindning för

- Jonisk bindning involverar fullständig överföring av elektroner på grund av vilken det bildas katjon och anjon och det finns enorma elektrostatiska dragkrafter å andra sidan kovalent bindning innebär delning av elektroner mellan två atomer där orbitalerna överlappar varandra.

Vi vet också att bindningsstyrkan är omvänt proportionell mot bindningslängden: - i jonisk bindning är bindningslängden mindre jämfört så bindningsstyrkan är mer jämfört med kovalent bindning.