Potentiell skillnad mellan metaller?


Svar 1:

1) ju mer reaktiv metall förskjuter den mindre reaktiva från saltet. sålunda är metall X den mest reaktiva, följt av Z och Y. Så när Y placeras i lösning X2 + kan den inte förskjuta X från sitt salt, så förblir lösningen som färgen på X2 +

2) Z är mer reaktivt än X, så att det reagerar kraftigare med syran och naturligtvis löses i HCl-lösningen. :)