Förklara skillnaden mellan en V-hack & rektangulär damm.?


Svar 1:

Det här är en lätt fråga. Först används en damm för att mäta flödet från säg, en stabiliseringsdamm eller kanske en bioutsläppsdamm.

Anledningen till V-skåran är att få en mycket mer exakt mätning vid låga flödeshastigheter. Höjdkalibreringarna motsvarar bättre lågflödesdata. Om du använde en rektangulär damm skulle höjden vara så liten i det uppmätta gapet - det skulle ge nebulös data.

V-notch-data i miljömässiga industriella utsläppsdata är kalibrerade till god noggrannhet (vanligtvis i GPM).

Hoppas det här hjälper dig med dina läxor LOL

Kom ihåg att detta är ett industriellt svar som ges, det kanske inte passar med vissa lärare som bara är i utbildning och aldrig har arbetat i flera år inom det praktiska praktiska området för industriell miljö.Svar 2:

Rektangulär Notch Weir