skillnaden mellan dvd-r och dvd + r


Svar 1:

Det finns flera skillnader från bitnivå till högre nivåer. Om du använder en dator är skillnaderna mindre och du kan verkligen ignorera dem i praktiska syften. Om du använder en DVD-inspelare finns det fler skillnader. Till exempel på min Sony DVD + R behåller titellistan även efter avslutad. På DVD-R är den borta och du har bara det minne som du skapade när du slutförde. Du kan också formatera DVD-R i VR-läge som tillåter mer redigering (men inte återanvänder använt utrymme på -R) men är oförenligt med normala spelare. Vid DVD + RW kontra DVD-RW kan DVD + RW alltid spelas med vanliga spelare. DVD-RW måste du slutföra men du kan ångra det. Om du använder VR kan det frigjorda utrymmet återanvändas på DVD-RW.