Cila ndër CH2Cl2, CCl4, CHCl3 ka një moment dipoloni më të madh dhe pse?


përgjigje 1:

Përgjigja e pyetjes së parë:

Momenti i dipolit në rendin e pranimit do të jetë CCl4

Pc YouTube

Përgjigja e pyetjes së dytë:

Ndërsa molekula 4 Cl shpërndahet rreth tyre anullojnë momentin dipole të njëri-tjetrit dhe u bënë apolar.

Tani le të shohim shpërndarjen e momentit dipol të 2 molekulave të tjera:

Pc kamerën time

Ju lutemi, injoroni diagramin e CH3Cl pasi nuk është përfshirë në pyetje.

Rezultati i 2 lidhjes C-Cl dhe 2 lidhjes CH do të jetë gati në të njëjtin drejtim gjë që rrit momentin total dipol. Sidoqoftë, në CHCl3 rezultuesi i lidhjes 3 C-Cl bën një kënd me lidhje CH e cila relativisht ul momentin dipol total.

Për vektorin rezultant të ligjit përdoret.

Pra, pasi që CH2Cl2 ka moment më të lartë dipole është më polare se CHCl3 dhe rendi bëhet

CCl4

Faleminderit për A2A.

Shpresoj që ju të merrni përgjigjen tuaj dhe për çdo dyshim apo sugjerim tjetër komentet janë të mirëseardhura.

Brohoritje!