Cili është ndryshimi midis këtyre TV-ve?


përgjigje 1:

Kur bëhet fjalë për Sony, sa më afër që të jetë letra e modelit me Z, aq më e lartë supozohet të jetë. Vini re se njëri ka një L dhe tjetri ka një M në të.përgjigje 2:

Dallimi kryesor do të jetë në seri. Njëra është seria L dhe e dyta është seria M. Seria L është një sistem gjithnjë e më i mirë ku siç dihet se seria M ka disa "çështje".përgjigje 3:

Siç u tha, një ekran i ekspozitës së një kristali të lëngët nuk ka një akordues televiziv. megjithatë mund të ketë gjithashtu një dallim në përcaktimin dhe shkëlqimin e ekspozitës (një ekran i ekspozitës mund të ketë përcaktim më të madh në një përbërës të caktuar të kostos, megjithatë televizioni mund të ketë shkëlqim më të madh për një distancë më të madhe shikimi). lehtë mbështetet në atë për të cilën zakonisht do ta përdorni dhe sa shumë jeni gati të shpenzoni. ju doni që një ekran i ekspozitës të jetë i mprehtë, por jo shumë i gjallë, ndërsa në përbërësin e tij (por që do të rregullohej poshtë).