Shpjegoni ndryshimin midis një rresht V dhe niveli drejtkëndor.?


përgjigje 1:

Kjo është një pyetje e lehtë. Së pari përdoret një pendë për të marrë një matje të rrjedhës nga themi, një pellg stabilizimi ose ndoshta një pellg bio-shkarkues.

Arsyeja për nivelin V është që të merrni një matje shumë më të saktë me shpejtësi të ulët të rrjedhës. Kalibrimet e lartësisë do të barazohen me të dhëna më të mira për rrjedhën e ulët. Nëse do të përdornit një pendë drejtkëndëshe, lartësia do të ishte aq e vogël në boshllëkun e matur - do të jepte të dhëna mjegullore.

Të dhënat e nivelit V në të dhënat e shkarkimeve të pasura industriale mjedisore kalibrohen në saktësi të mirë (zakonisht në GPM).

Shpresoj se kjo ju ndihmon me detyrat e shtëpisë tuaj LOL

Mos harroni, kjo është një përgjigje e tipit industrial të dhënë, mund të mos përshtatet me disa mësues që janë vetëm në arsim dhe nuk kanë punuar kurrë për vite në fushën praktike mjedisore industriale praktike.përgjigje 2:

Weir i Nivelit Drejtkëndor