A e pranoni ndryshimin midis mundesisë dhe vullnetit?


përgjigje 1:

Mund ta pranoj, por a do ta bëj?përgjigje 2:

Unë e vërej ndryshimin menjëherë, por kurrë nuk do të thërrisja dikë duke ngatërruar dy fjalët; askujt nuk i pëlqen një prat gjithsesi.përgjigje 3:

Po. Nëse dikush pyet a do ta bësh këtë dhe do të thuash jo. Ju jeni shumë i dehur. Nëse nuk dini si dhe thoni po pa pyetur se si ta bëni. Ju jeni i dehur. Nëse dikush pyet nëse mund ta bësh këtë dhe ti thua jo, por unë jam i gatshëm të mësoj? Ju keni njërën këmbë në derë ...përgjigje 4:

A ka ndonjë nevojë për të qenë kaq i vetëkënaqur? Duhet të jesh më i papëlqyeshëm nëse në të vërtetë sillesh kështu