Diferenca midis një përbërësi dhe elementi 10 pikë !!?


përgjigje 1:

një element është një bllok themelor ndërtimi - për shembull, oksigjeni (O) ose hidrogjeni (H)

një përbërje përbëhet nga elementë - për shembull H2O

në një diagram, një element ndoshta do të dukej si një rreth

dhe një përbërje do të dukej një rreth me rrathë më të vegjël të bashkangjitur

shpresoj se kjo ndihmon!përgjigje 2:

Një përbërje është një material, në të cilin atomet e elementeve të ndryshëm mbahen kimikisht me njëri-tjetrin. Një përzierje është një substancë e bërë duke kombinuar dy ose më shumë materiale të ndryshëm në një mënyrë të tillë që të mos ndodhë asnjë reaksion kimik. Një përzierje zakonisht mund të ndahet përsëri në përbërësit e saj origjinal, një përbërës nuk mundet.përgjigje 3:

Dallimi për mua është ...

Një element është një gjë dhe një përbërës përbëhet nga dy gjëra.përgjigje 4:

element .. është njëjës dhe një përbërës është më shumë se një element.

Provo google, dëgjoj se bën mrekulli (Y)