Katera vez je močnejša, kovalentna ali ionska?


Odgovor 1:

Jonska vez je veliko močnejša od kovalentne vezi, ker

- ionska vez vključuje popoln prenos elektronov, zaradi česar nastane kation in anion, na drugi strani pa kovalentna vez kovalentne vezi pomeni delitev elektronov med dvema atomoma, kjer se orbitale prekrivajo.

Vemo tudi, da je moč obveznice obratno sorazmerna z dolžino obveznice: - pri jonski vezi je dolžina vezi manj primerjalna, tako da je trdnost vezi večja v primerjavi s kovalentno vezjo.