Ktorý z CH2C12, CCI4, CHCI3 má väčší dipólový moment a prečo?


Odpoveď 1:

Odpoveď na prvú otázku:

Dipólovým momentom pri posudzovaní poradia bude CCI4

Pc YouTube

Odpoveď na druhú otázku:

Keď je molekula 4Cl distribuovaná okolo seba, rušia si navzájom dipólový moment a stali sa nepolárnymi.

Teraz sa pozrime na distribúciu ďalších 2 molekúl dipólového momentu:

Pc môj fotoaparát

Ignorujte schému CH3Cl, pretože nie je zahrnutá v otázke.

Výsledná väzba 2 C-Cl a väzba 2 CH bude takmer v rovnakom smere, čo zvyšuje celkový dipólový moment. Avšak v CHCI3 vytvára výsledná väzba 3 C-Cl určitý uhol s väzbou CH, ktorá relatívne znižuje celkový dipólový moment.

Ako výsledný vektor sa používa zákon adície.

Keďže má CH2CI2 vyšší dipólový moment, je polárnejší ako CHCI3 a stáva sa rádom

CCI4

Vďaka za A2A.

Dúfam, že ste dostali svoju odpoveď, a vítame akékoľvek ďalšie pochybnosti alebo návrhy.

Na zdravie!