Aký je rozdiel v DNA replikácii medzi Primerom a Ori C (Origin of Replication)?


Odpoveď 1:

Ori C je miesto, kde začína replikácia. Je to DNA v prírode. Primer je svojou povahou RNA a je komplementárny k malej časti pri Ori C.Odpoveď 2:

Počiatok replikácie je miesto, kde sa nachádza rozpoznávacia sekvencia, ktorá bunke hovorí, aby začala replikáciu. Vidlica je drážka, ktorá sa vytvorí, keď Helicase odvinie DNA a rozbije H-väzby, keď sa pohybuje spolu s DNA polymerázou v smere 5-3. Takže ako sa Helicase odvíja a vytvára vidličku, polymeráza pridáva do priméru dNTP a predlžuje vedúci reťazec