Care este diferența dintre greutatea unitară submersivă și greutatea unitară saturată a solului?


Răspunsul 1:

Greutatea unitară a solului este greutatea pe unitatea de volum a solului. Depinde de mulți parametri, cum ar fi raportul de gol (e), degeree de saturație (S), conținutul de apă (w) și gravitatea specifică a particulelor de sol (G). Pe baza conținutului de apă, acesta poate fi împărțit în patru tipuri:

  1. Greutatea unității în vrac (γb): Dacă vorbim despre greutatea unitară a solului, vorbim în general despre greutatea unitară în vrac. Este pur și simplu greutatea particulelor solide, plus apa umplută în golurile pe unitatea de volum. Greutate unitară (γd): Dacă toate golurile solului sunt uscate, adică în absența apei, greutatea unitară în cantitate devine uscată greutate. Este cea mai mică greutate unitară posibilă pentru un sol sub un aranjament de particule dat. Greutate unitară saturată (γsat): Dacă toate golurile sunt complet umplute cu apă, adică S = 1, atunci avem greutatea unitară saturată. Este greutatea maximă unitară pe care un sol o poate atinge cu un aranjament de particule dat. Toate golurile sunt deja umplute cu apă (saturate), dar din cauza scufundării, greutatea unității se va reduce. Este dat de diferența de greutate unitară saturată și de greutatea unitară a apei (γw).

Aici aranjamentul de particule înseamnă practic raportul de vid și porozitatea. Toți ceilalți parametri, cum ar fi conținutul de apă, gradul de saturație va depinde de raportul de vid. Gravitatea specifică este independentă de toate acestea.