Jaka jest różnica między starterem a Ori C (pochodzenia replikacji) w replikacji DNA?


Odpowiedź 1:

Ori C to miejsce, w którym zaczyna się replikacja. To jest DNA w naturze. Starter jest z natury RNA i jest uzupełnieniem niewielkiej części w Ori C.Odpowiedź 2:

Początek replikacji to miejsce, w którym znajduje się sekwencja rozpoznawania, która nakazuje komórce rozpoczęcie replikacji. Widelec to rowek, który powstaje, gdy helikaza rozwija DNA i zrywa wiązania H, gdy porusza się w kierunku 5-3 wraz z polimerazą DNA. Gdy Helicase rozwija się i tworzy widełki, polimeraza dodaje dNTP do podkładu i wydłuża wiodącą nić