Kuram starp CH2Cl2, CCl4, CHCl3 ir lielāks dipola moments un kāpēc?


Atbilde 1:

Atbilde uz 1. jautājumu:

Dipola moments apstiprinošā secībā būs CCl4

Pc YouTube

Atbilde uz otro jautājumu:

Kad 4 Cl molekula tiek sadalīta apkārt, tie atceļ viens otra dipola momentu un kļūst apolāri.

Tagad redzēsim citu 2 molekulu dipola momenta sadalījumu:

Pc manas kameras

Lūdzu, neņemiet vērā CH3Cl shēmu, jo tā nav iekļauta jautājumā.

Rezultātā 2 C-Cl un 2 CH saite būs gandrīz vienā virzienā, kas palielina kopējo dipola momentu. Tomēr CHCl3 3 C-Cl saites rezultāts veido zināmu leņķi ar CH saiti, kas relatīvi samazina kopējo dipola momentu.

Rezultātā tiek izmantots pievienošanas likums.

Tātad, tā kā CH2Cl2 ir lielāks dipola moments, tas ir daudz polārāks nekā CHCl3, un kārtība kļūst

CCl4

Paldies par A2A.

Es ceru, ka jūs saņēmāt atbildi, un par jebkādām citām šaubām vai ierosinājumiem tiek gaidīti komentāri.

Priekā !