ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງ DDR, DDR2 ແລະ DDR3 ແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ຄວາມແຕກຕ່າງ MAIN ລະຫວ່າງ RAM DDR / DDR2 / DDR3 ແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແລະຄວາມໄວຂອງໂມງ.

DDR RAM ແມ່ນຊ້າທີ່ສຸດຂອງ 3 (333MHz - 400MHz)

DDR2 RAM ແມ່ນໄວກວ່າ DDR, ແຕ່ຊ້າກວ່າ DDR3 (667MHz - 800MHz)

DDR3 RAM ແມ່ນໄວທີ່ສຸດຂອງ 3 (ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມໄວຂອງໂມງໄວກວ່າ DDR2)

ເມນບອດຂອງທ່ານ ກຳ ນົດວ່າທ່ານໃຊ້ RAM ປະເພດໃດ, ຖ້າທ່ານມີ motherboard DDR2, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ DDR RAM ຫຼື DDR3 RAM, ພຽງແຕ່ RAM DDR2 ເທົ່ານັ້ນ.