ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ?


ຕອບ 1:

ຖ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຜົນໄດ້ຮັບຈະຖືກເຮັດຊ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍມີຂໍ້ຜິດພາດຫນ້ອຍ.

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕົວຈິງແມ່ນການວັດແທກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການວັດແທກ, ແລະຜະລິດວັດແທກວິທະຍາສາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນການທົດສອບທີ່ເປັນ ທຳ).