Java-жылы болсо, жана камтылган камтылган айлантып ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

Эгер башка болсо билдирүүсүндө, эгер уялашты жатат.

Мисалы,

Эгерде (а> б)

{

Эгерде (а> с)

{

printf ( "уя");

}

}

дагы бир укурук камтылган айлантып ичинде болуу укурук айтылат.

ZB.

1. (INT мен = 1; мен <7; мен ++) {үчүн (Int J = 1; J <4; J ++) {

printf ( "камтылган укурук");}}

BY CLAMP чаташтырбоо керек.

ОКУУ ZIP upvote үчүн рахмат.