JavaScript жана жазганды ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

JavaScript бир керектөөчү тарабында скрипт тили болуп саналат. Бул динамикалык контентти түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул HTML жана CSS да өзгөртүү жана өзгөртө аласыз.

&

Жазган JavaScript китепкана бөлүмүн ачуу болуп саналат. HTML документтерди карап чыгууну жана түзөтүп сыяктуу нерселер, иш-чара колдонуу, кыймылдуу жана Ajax Колдонуучу достук API бул иштер боюнча браузерлерди ар түрдүү болуп, бир топ кыйын.