Металлдар ортосундагы потенциалдуу айырмачылык?


жооп 1:

1) реактивдүү металл канчалык аз реактивдүү болсо, аны тузунан сүрүп чыгарат. Ошентип, металл X эң реактивдүү, андан кийин Z жана Y болот. Демек, Y X2 + эритмесине жайгаштырылганда, Xти анын тузунан ажырата албайт, ошондуктан эритме X2 + түсүндө калат

2) Z X ге караганда реактивдүү, ошондуктан ал кислота менен күчтүү реакцияга кирет жана албетте HCl эритмесинде эрийт. :)