Колдонуу менен эрктин ортосундагы айырмачылыкты билесизби?


жооп 1:

Мен муну тааный алам, бирок чынбы?жооп 2:

Мен айырмачылыкты дароо байкайм, бирок эки сөздү чаташтырып эч кимди чакырбайм; баары бир прат эч кимге жакпайт.жооп 3:

Ооба. Эгер кимдир бирөө сураса, сен муну кыласыңбы, жок дейсиң. Сиз аябай эле бурулуп жатасыз. Эгерде сиз кантип билбесеңиз жана аны кантип жасоону сурабай эле ооба дейсиз. Сен массың. Эгер кимдир бирөө сен муну жасай аласыңбы деп сураса, жок деп жооп берсең, бирок мен үйрөнүүгө даярмынбы? Эшикте бир бутуң бар ...жооп 4:

Ушунча кыңыр иштердин кереги барбы? Эгерде сиз чындыгында ушундай жүрсөңүз, сизге жакпай калса керек