Айырмасы: "h" маанисин өтө кичине кылуу тангенс сызыгын береби?


жооп 1:

бул үчүн сызыктын жантайышы [f (x + h) -f (x)] / h чеги болот, ч жакындаганда 0. Демек, негизинен, ооба, анткени 0 абдан кичинекей.