Айырмасы btwn US District Ct and Appellate Ct?


жооп 1:

Райондук сот - бул биринчи инстанциядагы сот. Аппеляциялык сот, биринчи инстанциядагы соттун апелляциялык арыздарын угушу таң калыштуу эмес.жооп 2:

апелляциялык сот - бул райондук соттун чечимине даттануу үчүн барган жери.