რა განსხვავებაა ჭიდაობასა და დასვენებას შორის?


პასუხი 1:

დაისვენეთ ის, რასაც აკეთებთ დაღლილობის დროს, მაგალითად საწოლში, სავარძლის სავარძელში და ა.შ. მაგალითად: ”ბოლოს საბნის ქვეშ მოვეხვიე და დავისვენე”.

ჭიდაობა ნიშნავს ძალდატანებით მოზიდვას ან მოხვევას. მაგალითი: ”პოლიციელმა ყაჩაღს ხელიდან გამოართვა იარაღი”.

იმედი მაქვს, რომ დაეხმარა! :)პასუხი 2:

ჭიდაობა ფსიქიკურად სუსტდება

დანარჩენი ფიზიკურად სუსტიაპასუხი 3:

ამ სიტყვების ძებნა შეგიძლიათ ლექსიკონის საშუალებით.