დნმ-ის რეპლიკაციაში რა განსხვავებაა პრაიმერსა და Ori C- ს შორის (რეპლიკაციის წარმოშობა)?


პასუხი 1:

Ori C იწყება რეპლიკაციის დასაწყისი. ეს დნმ-ის ხასიათისაა. პრაიმერი RNA ხასიათისაა და Ori C– ის მცირე მონაკვეთის დამხმარეა.პასუხი 2:

რეპლიკაციის წარმოშობა არის ადგილი, სადაც მდებარეობს ცნობის მიმდევრობა, რომელიც უჯრედს ეუბნება რეპლიკაციის დაწყებას. ჩანგალი არის ის ღარი, რომელიც იქმნება, როდესაც Helicase ხსნის დნმ-ს და არღვევს H ბმულებს, როდესაც ის მოძრაობს 5-3 მიმართულებით დნმ პოლიმერაზასთან ერთად. როგორც Helicase იხსნება და ქმნის ჩანგალს, პოლიმერაზა უმატებს dNTP– ს პრაიმერს და აგრძელებს წამყვან ღერს