ახსენით განსხვავება სანდოობასა და ვალიდობას შორის?


პასუხი 1:

თუ რამე სანდოა, შედეგები განმეორდება თანმიმდევრულად მცირე შეცდომებით.

ვალიდობა არის სინამდვილეში იმის გაზომვა, რისი გაზომვაც გსურთ, და მეცნიერული გაზომვის წარმოება, რომელიც სწორია (მაგ. სამართლიანი ტესტი).