აღიარებთ თუ არა განსხვავება ნებასა და ნებას შორის?


პასუხი 1:

მე შემიძლია ამის აღიარება, მაგრამ არა?პასუხი 2:

მე მაშინვე ვამჩნევ განსხვავებას, მაგრამ არასდროს მოვუწოდებდი ვინმეს ორი სიტყვის დამაბნეველი. არავის უყვარს პრატი მაინც.პასუხი 3:

დიახ თუ ვინმეს სთხოვს გააკეთებ ამას და იტყვი უარს. თქვენ საკმაოდ ბევრი ბრალია. თუ არ იცით როგორ და უპასუხეთ დიახ, არ გეკითხებით როგორ უნდა გააკეთოთ ეს. თქვენ ბრალია. თუ ვინმე იკითხავს შეგიძლიათ ამის გაკეთება და თქვენ თქვით უარი, მაგრამ მე მზად ვარ ვისწავლო? ერთი ფეხი კარში გაქვთ ...პასუხი 4:

საჭიროა ასეთი თვითკმაყოფილება? თქვენ უნდა მოგწონდეთ, თუ რეალურად ასე იქცევით