האם אתה מכיר בהבדל בין יכול לרצון?


תשובה 1:

אני יכול להכיר בזה, אבל האם כן?תשובה 2:

אני מבחין בהבדל מיד אבל לעולם לא הייתי קורא למישהו לבלבל את שתי המילים; אף אחד לא אוהב חניכה בכל מקרה.תשובה 3:

כן. אם מישהו מבקש תעשה זאת ואתה אומר לא. אתה די דפוק. אם אינך יודע כיצד ואתה אומר כן מבלי לשאול כיצד לעשות זאת. אתה דפוק. אם מישהו שואל אם אתה יכול לעשות את זה ואתה אומר לא אבל אני מוכן ללמוד? יש לך רגל אחת בדלת ...תשובה 4:

האם יש צורך להיות כל כך זחוח? אתה בטח לא אוהב את זה אם אתה באמת מתנהג ככה