Տարբերության քանակ. «H» - ի համար չափազանց փոքր նշանակություն տալը տանգենս գիծ է տալիս:


պատասխանել 1:

այս մեկի համար գծի թեքությունը [f (x + h) -f (x)] / ժամի սահմանն է, երբ h- ը մոտենում է 0. Այսպիսով, հիմնականում, այո, քանի որ 0-ը բավականին փոքր է: