تفاوت بین یک عارضه شکاف V و مستطیل را توضیح دهید.


پاسخ 1:

این یک س easyال آسان است. ابتدا از یک علف هرز استفاده می شود تا اندازه گیری جریان را از حالت مثال ، یک استخر تثبیت کننده یا شاید یک حوضچه تخلیه زیستی بدست آورد.

دلیل V-notch بدست آوردن اندازه گیری دقیق تر با سرعت جریان پایین است. کالیبراسیون ارتفاع معادل داده های بهتر جریان کم است. اگر از یک علف مستطیل مستطیلی استفاده می کنید ، ارتفاع در شکاف اندازه گیری شده بسیار کم خواهد بود - این داده های سحابی است.

داده های V-not در داده های تخلیه ثروتمند صنعتی محیطی با دقت کافی کالیبره می شوند (معمولاً در GPM).

امیدوارم که این امر به شما در انجام مشق شب کمک کند

به یاد داشته باشید ، این یک پاسخ صنعتی است ، ممکن است با برخی از معلمین که فقط در آموزش هستند و هرگز سالها در زمینه عملی عملی محیط زیست صنعتی کار نکرده اند ، متناسب نباشد.پاسخ 2:

مستطیل شکاف ویر